17. Spantenbuiger

Fabrikant: H.J. OLING, VEENDAM.

 

Doel: De SPANTENBUIGER wordt gebruikt om de vele spanten van het schip de gewenste ronding te geven.

 

Werking:

Het SPANT wordt tussen het vaste blok en de beweegbare stempel gelegd.

Door aan het grote wiel aan de achterkant te draaien schuift de stempel in de richting van het vaste blok waarop twee verhogingen zijn aangebracht. Het spant dat zich hiertussen bevindt wordt daardoor licht gebogen. Dan wordt de stempel teruggedraaid en het spant iets opgeschoven, waarna de stempel weer naar voren wordt gedraaid en het spant opnieuw iets wordt gebogen. Dit gaat zo door totdat het spant de juiste vorm heeft gekregen.

De juiste vorm is vooraf al van de SPANTENVLOER overgenomen met behulp van een PROEVER, een dunne strip die met een hamer in de vorm is geslagen.

Voor het buigen worden 2 spanten aan elkaar gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat men dan meteen een STUURBOORDSPANT en een BAKBOORDSPANT heeft, maar het voorkomt ook dat het spant zijdelings vervormt.