1. Spantenvloer

Fabrikant: onbekend

 

Doel: van de spantenvloer worden, behalve de vorm van de spanten, ook de vorm van de schotten, de dekken, de huidplaten en verscheidene andere onderdelen van het scheepscasco gehaald.

 

Werking

Op de SPANTENVLOER wordt, op basis van het lijnenplan, de spantvorm van voor- en achterschip op ware grootte getekend. Het voorschip staat rechts en het achterschip links. Evenals bij het spantenraam in het lijnenplan wordt van zowel voor- als achterschip maar één scheepshelft getekend; in het algemeen zijn immers stuur- en bakboord gelijk.

Vanaf het lijnenplan worden de breedten van alle spanten op de verschillende waterlijnen in de zogenaamde spantenlijst genoteerd. Hetzelfde gebeurt met de hoogten van verticalen, dekken en andere langsscheepse lijnen op de verschillende spanten.

Met behulp van de spantenvloer kunnen spanten, huidplaten en andere onderdelen van het schip, alsook vormmallen worden gemaakt. Voor het goed  uitstroken van de lijnen zijn een geijkte meetlat, houten strooklatten, een hard potlood, een kraspen, een steekpasser, een grote winkelhaak, een hamertje en spijkertjes onmisbare gereedschappen op de vloer. Alvorens de strokende lijnen in te krassen, worden deze door de afschrijver met potlood opgetekend en later met een kraspen definitief ingekrast.